Jedinečná pražská událost věnovaná hudebním souborům seniorů je za dveřmi. Už v pátek 30. září se uskuteční zahájení pátého ročníku Národního setkání hudebních souborů seniorů (NSHSS), které pořádá Unie českých pěveckých sborů ve spolupráci se Zpěváckým spolkem Hlahol.


Akce se koná ve dnech 30. září a 1. října 2022, během kterých mohou návštěvníci zažít nabitý program. Celá událost bude zahájena streamovanou odbornou diskusí v pátek 30. září od 18:00 v sále pražského Hlaholu. Diskuse se zaměří na témata vázající se k seniorským sborům a obecně k aktivnímu životu ve stáří a bezvěké společnosti. Na debatu naváže Zahajovací koncert od 19:00, který posluchačům nabídne kombinaciživých vystoupení a hudebních video nahrávek pěveckých sborů.


Druhý festivalový den započne setkáním na Slovanském ostrově ve 13:00, kde jednotlivé sbory krátce představí svůj repertoár a následně si všichni společně zazpívají. Oslavy Mezinárodního dne seniorů v rámci NSHSS budou pokračovat Velkým koncertem od 16:00 v sále pražského Hlaholu. V rámci tohoto koncertu bude udělena Cena Bedřicha Smetany, která je nejvyšším národním sbormistrovským oceněním za celoživotní záslužnou činnost v oblasti sborového zpěvu. Letošní laureátkou ceny byla zvolena sbormistryně Magda Martincová.


Celkem na akci vystoupí 12 seniorských hudebních uskupení z celé České republiky: Academic senior Špalíček (Cheb), Dobrovan (pěvecký sbor města Dobrovice, z.s.), Jirkovské seniorky (Jirkov), Krnovský dámský sbor LEGATO (Krnov), Pěvecký klub seniorů Retro (Praha), Pěvecký soubor Dolinka (Havlíčkův Brod), Pražský pěvecký sbor Smetana, Sbor Elpida (Praha), Smíšený pěvecký sbor Uničov, Senior Melody (Louny), Seniorský pěvecký sbor Matylda a Tylda (Liberec) a Veselí zpěváci (Remedium Praha). Jako host se zúčastní i dívčí pěvecký sbor Chorus Puellaris (Černošice).


Pátý ročník Národního setkání hudebních souborů seniorů pořádá Unie českých pěveckých sborů ve spolupráci se Zpěváckým spolkem Hlahol. Festival je realizován s podporou Ministerstva kultury, Nadace Český hudební fond, Nadace život umělce, Městské části Praha 1. Akce se koná pod záštitou Ministerstva kultury, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 1. místostarosty Městské části Praha 1 Petra Burgra, předsedy Výboru pro kulturní výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP Jana Wolfa, děkana Pedagogické fakulty UK prof. PeadDr. Michala Nedělky, Dr. a sbormistra a pedagoga prof. PeadDr. Jiřího Koláře.