Nabídka programů, Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, která nabízí v rámci Univerzity třetího věku v letním semestru akademického roku 2021/2022.

Prostřednictvím Univerzity třetího věku se snaží seniorům nabídnout nejen možnost rozšířit si své znalosti a dovednosti v zajímavých oborech, ale také třeba navázat nové kontakty s lidmi s podobnými zájmy.