Farnost Panny Marie Sněžné Vás srdečně zve a pořádá Tříkrálový  koncert, který se uskutečná v neděli 8. ledna 2023 v 16.00 hodin v kostele Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám. 18, Praha 1

Účinkují:

 Dětský pěvecký soubor Noctuella

sbormistryně Hana Trejbalová

  a

      Hostivický pěvecký sbor

sbormistryně Hana Krejčová

     Dobrovolné vstupné bude věnováno tříkrálové sbírce 2023