Naše Středisko sociálních služeb vás zve na záříjové akce.


Více informací se dozvíte na  
www.socialnisluzby-praha1.cz