Městská část Praha 1 si Vás dovoluje pozvat na Spolkový den 2020 ve čtvrtek 17. 9. od 16:00 do 19:00 v parku Kampa. V rámci akce budou mít spolky z Prahy 1 možnost prezentace své činnosti a také seznámit se mezi sebou navzájem.

Připraveny jsou pro Vás ukázky sborového zpěvu, cvičení Tai Chi i hudební doprovod.

Celou akcí bude provázet Alexander Hemala.

Akce se koná pod záštitou radního pro oblast kultury, spolkové
činnosti, sportu a volnočasové aktivity seniorů pana Petra Burgra.