Ve čtvrtek 2. března ožily všechny prostory Rybářského domečku. Skautský institut a Kamparta totiž otevřely všechny místnosti, které mají k dispozici – dětský klub, dílnu na práci se dřevem, audiovizuální dílnu, velký sál, kavárnu a další, a zorganizovaly den otevřených dveří a sousedské setkání. Příchozí se tak mohli seznámit, a to díky skvěle připravenému programu, s množstvím aktivit a činností, kterých se různé věkové kategorie mohou v tomto objektu na Kampě zúčastnit.

Na závěr odpoledne byla připravena beseda návštěvníků – sousedů se starostkou Prahy 1 Terezií Radoměřskou. Původně plánovaný hodinový limit byl o hodně překročen, a to nejen proto, že se beseda nesla ve velmi přátelském duchu. V rámci debaty se totiž dostalo na množství pracovních, ale i osobních témat – od zvolení do čela radnice přes úřad a jeho fungování, současná přání a plány až po postavení a množství žen v politice.

Sousedé tak měli možnost starostku vyzpovídat v neformálním prostředí, navázat bližší kontakt, přinést nápady a podněty a získat i zpětnou vazbu. Na závěr se všem dostalo ujištění, že to rozhodně nebylo poslední setkání v Rybářském domečku neboli Rybárně, jak mu teď skauti říkají.

Pokud chcete získat více informací o programu v Rybárně, podívejte se na stránky www.skautskyinstitut.cz/skautsky-institut-v-rybarne.