Centrum sociálních služeb Praha zve na setkání s občany.

Nadcházející zima přináší pro osoby bez domova nejen ohrožení v důsledku nízkých teplot. Energetická krize, růst životních nákladů, pokračující epidemie COVID-19 a velké množství uprchlíků z Ukrajiny zatěžují sociální systém a pomáhající organizace více než v předchozích letech. Jak je možné v této situaci ochránit životy a zdraví těch nejpotřebnějších? Jaká Zimní opatření letos chystá Centrum sociálních služeb Praha (CSSP) a jak mohou pomáhat jednotlivé městské části i běžní obyvatelé? Jaká řešení bezdomovectví přináší Zastupitelstvem nově schválená Strategie prevence, snižování negativních dopadů a ukončování bezdomovectví v Praze do roku 2030?

Na diskusi s občany vystoupí ředitel CSSP Mgr. Martin Šimáček, vedoucí humanitárního oddělení CSSP Nikol Hladíková a zástupce SOV MHMP. Debatu bude moderovat Mgr. Filip Pospíšil, Ph.D., odborný garant projektu Koordinace systémového řešení bezdomovectví.

Kdy: 24.10. 2022 od 11.00 do 14 hodin
Kde: ve velké zasedací síni Nové radnice, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha

Program setkání:
1. Letošní Zimní humanitární opatření pro osoby bez domova
2. Strategie prevence, snižování negativních dopadů a ukončování bezdomovectví v Praze do roku 2030
3. Diskuse – Jak pomáhat

Projekt Koordinace systémového řešení bezdomovectví registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015212 byl podpořen z Operačního programu Zaměstnanost prioritní osa OPZ: 2. Sociální začleňování a boj s chudobou.