Rybářský domek na pražské Kampě opět ožije. O prostor se ve spolupráci s místními spolky bude starat Skautský institut. Vznikne zde prostor pro workshopy, přednášky nebo diskuze a prostor bude i na občerstvení.

Rybářský domek na Kampě bude dva roky pod správou skautů. Ti v  památkově chráněné budově už teď připravují kulturní a komunitní centrum.

„My bychom moc rádi toto výjimečné a krásné místo oživili programem v duchu jedné takové velice důležité skautské hodnoty, a to je: učím se tím, že to dělám. Skauting by tak trochu měl být ne o nějakém velkém teoretizování, ale právě o tom, zkusit si mít možnost si různé věci vyzkoušet. A nám vlastně přišlo skvělé, zkusit toto místo oživit v duchu této hodnoty a otevřít ho veřejnosti,“ vysvětlil Miloš Říha, ředitel Skautského institutu.

Domek nebude určený ale pouze pro skauty. Otevřený bude široké veřejnosti, která se může těšit na plno zajímavých aktivit.

„Aby byl otevřený od rána do večera a dělaly se tady zajímavé aktivity. Jak už jsem mluvil o tom: učím se tím, že to dělám, tak takové to těžiště by mělo být v tom, zkusit si tady opravdu něco vyzkoušet. Budou tady nějaké dílny, kurzy, různé workshopy. Nás by vlastně bavilo, aby se to místo stalo tak trochu zázemím pro lidi, kteří něco umí a baví je to učit, učit jiné lidi. Takže se moc těšíme na případné návštěvníky po létě,“ uvedl Miloš Říha, ředitel Skautského institutu.  

Proces výběru, provozovatele Rybářského domku, trval přibližně jeden a půl roku. Kromě skautů o něj projevilo zájem také několik spolků.

„Proběhla asi čtyři kola participačních jednání. Tři kola ankety. Ty nám dál ukazovaly nějaké možnosti. Jednou z možností byl Skautský institut, pak to byla spolková činnost obecně, a pak už to byly věšinou věci, které nedosahovaly takového zájmu. Takže to byl takový určitý návod, proč pokračovat v jednání se skauty dál. Předložili jasný, ucelený projekt. Jiný projekt jsem na stůl nedostal, když to řeknu takto,“ doplnil Michal Caban, radní MČ Praha 1.

Skautský institut by rád svoji aktivitu v domku spustil již v průběhu srpna. Naplno ho veřejnost bude moci využívat od září.