Tento nádherný vánoční stromeček zdobí Betlémské náměstí!
Rozsvítili jsme jej v úterý společně se sousedy a za zvuku koled v podání Podřipského žesťového kvintetu.

A dnes se uvidíme v 17 hodin na Malostranském náměstí.