Zastupitelstvo MČ Praha 1 schválilo na svém 22. zasedání dne 4.4.2017 usnesením číslo UZ17_0395 přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu MČ Praha 1 s názvem JEDNIČKA PRO ROK 2017 – sociální oblast.