Varovné signály přetížení a vyhoření dětí a jejich wellbeing. Seminář – besedu na toto téma uspořádal ve čtvrtek 14. září v Malostranské besedě Odbor školství Městské části Praha 1.

„Jedná se o úvodní akci cyklu Kavárna pro rodiče, který se bude zabývat čtyřmi nesmírně důležitými tématy spojenými se školou: šikanou, sebepoškozováním, hledání sebe sama a komunikací dětí s rodiči i učiteli,“ uvedl první místostarosta a školský ombudsman Městské části Praha 1 David Bodeček. „Máme za sebou dvě setkání odborníků se zástupci škol, na radnici se budeme scházet se zástupci devátých tříd, nyní nás tedy čeká první setkání s rodiči, kterým chceme dát najevo, že jsou našimi partnery, na nichž nám záleží,“ dodal.

Dvouhodinovou besedu s psycholožkou Lenkou Krejčovou charakterizoval od samého začátku živý zájem přítomných rodičů o nastolené témata. Mnozí z nich dorazili s konkrétním problémem, který měli zájem v debatě s odbornicí řešit. „S besedy vyplynulo hned několik důležitých závěrů,“ konstatoval vedoucí odboru školství MČ Praha 1 Pavel Štursa. „Celkově je důležité vytvářet prostředí, ve kterém je komunikace mezi dítětem a rodičem otevřená a respektující. Sledovat chování dítěte, vyplnit volný čas společnými aktivitami a nechtít na něm přílišný výkon jsou další důležité prvky, které přispívají ke zdravému vztahu mezi dítětem a rodičem,“ doplnil s tím, že účastníci první »kavárny« odcházeli ze setkání s psycholožkou spokojeni a zajímali se o téma i termín pokračování cyklu. „Druhá Kavárna pro rodiče se bude zabývat kyberšikanou a ochranou soukromého života. Termín právě dolaďujeme s lektorem,“ uzavřel Pavel Štursa.