Rada městské části Praha 1 by měla na své schůzi dne 4. 4. 2023 projednávat materiál související s realizací rekonstrukce hotelového komplexu Fairmont Golden Prague. V rámci této rekonstrukce má dojít k podstatnému omezení využitelnosti školního hřiště Základní školy nám. Curieových, která jej využívá k výuce tělesné výchovy a k dalším sportovním a kulturním aktivitám žáků školy. Stavební práce svým rozsahem vyžadují zajištění bezpečnosti a pohybu pracovníků stavebníka na školním hřišti.

Časový harmonogram stavebníka (Metrostav, a.s.) určuje rozsah bezpečné využitelnosti hřiště školou po celé období stavebních prací. Předpokládaný harmonogram prací je tvořen dvěma etapami:

1. etapa: zahájení počátkem dubna 2023

2. etapa: zahájení během letních měsíců, ukončení v září 2024

V rámci 1. etapy mají probíhat převážně demoliční práce části původní stavby přilehlé jednou stranou ke školnímu hřišti. S ohledem na bezpečnost žáků a zaměstnanců školy nebude možné po celou dobu této etapy hřiště využívat. Ukončení demoličních prací stavebník oznámí jak škole, tak dotčeným pracovníkům úřadu městské části. Předpokládaný termín ukončení je na konci června 2023.

V rámci 2. etapy má probíhat výstavba. Stavebník uzpůsobí plochu hřiště a denní plán prací tak, aby byla možná výuka tělesné výchovy s co nejmenším omezením, při zachování 100% bezpečnosti pro žáky a zaměstnance školy. Menší část hřiště, kterou má stavebník po dobu této etapy využívat, bude ohraničena plným plotem do výšky 2 metry. Prostorové lešení bude opatřeno síťovinou. Zbylá část hřiště bude sloužit pro potřeby školy a k jejím aktivitám.

Realizace stavebních prací způsobí základní škole řadu složitostí, se kterými se bude muset vedení školy vypořádat. „Pro mě je na prvním místě bezpečnost žáků. Hřiště využíváme nejen k výuce tělesné výchovy, ale i k dalším aktivitám žáků školy. Z důvodu stavebních prací se více zaměříme na mimoškolní programy, které však vyžadují posílení pedagogického dozoru. Výuku tělesné výchovy, ale i tradiční školní akce jako Dvorní slavnosti, Loučení 9. ročníků nebo různé sešlosti žáků budeme po nezbytně nutnou dobu realizovat ve sportovním areálu Na Františku. Jsem ráda, že současný správce areálu je v tomto ohledu velice vstřícný. Navíc bych žáky nerada připravila o tradiční neformální setkávání,“ uvedla ředitelka základní školy Tereza Martínková.

Za způsobená omezení by měla škola, respektive městská část Praha 1 jako zřizovatel školy, obdržet od stavebníka finanční prostředky za pronájem pozemku hřiště a od investora stavební akce (WIC Prague, a.s.) navíc získat kompenzace. „O nájemném a kompenzacích za omezení využitelnosti školního hřiště vedeme se stavebníkem i investorem intenzivní jednání. Společně s paní ředitelkou, zástupci odboru školství a majetkového odboru se snažíme formulovat a vyjednat co nejvýhodnější podmínky jak pro školu, tak pro městskou část Praha 1. Plně si uvědomuji vážnost situace a udělám maximum pro obhajobu zájmů žáků školy, jejich rodičů a občanů žijících v sousedství výstavby,“ sdělil první místostarosta pro oblast školství David Bodeček.