Oblíbený kulturní seriál pro seniory Prahy 1 Setkání s kulturou navodil tentokrát v Malostranské besedě vánoční atmosféru. Eva Šašinková, František Novotný, Miloš Černý a Michal Horsák zahráli krásné lidové vánoční písně, sál opět praskal ve švech a mezi diváky byli nový i bývalý místostarosta Prahy 1 pro kulturu společně s radní pro sociální věci Ivanou Antalovou.

Slavné i méně známé vánoční melodie z českých a moravských vesnic zazněly ve více než hodinovém koncertu, který pro naše seniory pravidelně organizuje Středisko sociálních služeb. „Velice si vážím práce mého předchůdce Petra Burgra a ředitelky Střediska Heleny Čelišové. Díky nim jsou akce pro seniory na takto skvělé úrovni,“ ocenil během zahájení současný místostarosta pro kulturu David Bodeček.

Slova chvály měla i Ivana Antalová. „Velice těším na to, jak se v rámci těchto akcí budeme všichni společně vídat a probírat to, jako rozvíjet služby pro seniory v Praze 1, které jsou podle mého názoru na výborné úrovni díky práci paní ředitelky a jejích kolegyň,“ uvedla nová radní pro sociální věci.

Setkání s kulturou sice v tomto roce už nebude, ale to neznamená, že by do Vánoc nečekalo na naše sousedy ještě nějaké kulturní vystoupení. A bude se jednat skutečně o speciální akci! 19. prosince se totiž v paláci na Žofíně uskuteční Vánoční koncert pro seniory z Prahy 1, kde vystoupí vynikající a mezinárodně uznávaný chlapecký sbor Boni Pueri.

Vstupenky si senioři mohou již nyní vyzvedávat v infocentru MČ Praha 1 ve Vodičkově 18.