Pro seniory z Prahy 1 byla v pondělí 13. července připravena komentovaná prohlídka Muzea Karlova mostu a výletní plavba lodí po Vltavě s živým výkladem kapitána na palubě. Zájemců se sešlo opravdu velké množství, a tak byli rozděleni do dvou skupin: jedna začínala prohlídkou muzea a druhá skupina vyplula na lodích.

Muzeum Karlova mostu se nachází v původním špitálu Křížovníků a kostela sv. Františka. Návštěvníci se zde dozví podrobnosti o mostním stavitelství, jak probíhala stavba Karlova mostu, jaké materiály a nářadí k tomu stavitelé využívali, jak dlouho stavba trvala a jaké jsou na mostě zajímavosti. Kameníci si například dělali na své kameny značky. Výjimečnou součástí expozice jsou názorné modely, jakým je i model Prahy kolem roku 1000 s vyznačenými brody přes Vltavu. Představeny jsou také sochy ze Staroměstské mostecké věže.

Součástí prohlídky byla i část věnovaná Rytířskému řádu křižovníků s červenou hvězdou, který byl založený svatou Anežkou Českou v roce 1233. Hlavním cílem špitálního bratrstva bylo ošetřovat nemocné, zestárlé, chudé a opuštěné. Je to jediný církevní rytířský řád založený v Českých zemích a současně i jediný mužský řád založený ženou.

Výletní plavba začala podplutím Karlova mostu a kapitán zahájil svůj výklad informacemi o Pražském hradě. Po cestě se pak zaměřil na historii budov, kolem kterých se zrovna proplouvalo. Pozornost věnoval i protipovodňovým opatřením. V Čertovce bylo opravdu živo, kromě kachen se senioři mohli pokochat i pohledem na spící nutrie. Kapitán loď obrátil před Čechovým mostem, ale přidal ještě informaci o sochách, které se na něm nacházejí. Při odjezdu se s vámi rozloučí bronzové sochy světlonošů s pochodněmi, ale z druhé strany na vás číhají bronzové šestihlavé hydry se znaky Prahy.

Po skončení akce senioři nešetřili slovy chvály. Prohlídka muzea i výletní plavba se jim moc líbila a pochvalovali si, kolik toho pro ně Praha 1 dělá. Jejich slova potěšila 1. místostarostu a radního pro kulturu MČ Praha 1 Petra Burgra, který celou akci zhodnotil slovy: „Jsem velice rád, že si senioři z Prahy 1 tuto akci užili a že se nám podařilo navázat na tradici výletních plaveb. Doufám, že se opět potkáme na podobně úspěšné akci.“

Další výletní plavba Pražskými Benátkami se uskuteční 6. srpna od 10 hodin. Vstupenky budou k dostání od 30. července v infocentru radnice ve Vodičkově 18.