V rámci opatření Pomoci Pražanům nabízí Magistrát hlavního města Prahy příspěvku na úsporu energií.


CO JE PŘÍSPĚVEK NA ÚSPORU ENERGIÍ?
O Příspěvek na úsporu energií je možné žádat u Sociálního nadačního fondu hlavního města Prahy. Cílem tohoto jednorázového příspěvku ve výši 3 000 Kč  je umožnit pražským domácnostem s nejnižšími příjmy překlenout současnou energetickou krizi, například pomocí drobných úprav v domácnosti, které jim umožní snížit náklady na energie.

První vlna vyplácení tohoto příspěvku je určena právě pro domácnosti vdov/vdovců pobírajících starobní a  současně vdovský/vdovecký důchod v součtu do 17 tis. Kč. 

Podrobné informace a stručný on-line formulář pro podání žádosti najdete na našich stránkách https://www.socialninadacnifond.praha.eu/prispevek-na-usporu-energii

ŽÁDOST JE MOŽNÉ PODAT ONLINE NA TÉTO ADRESE: https://podani.socialninadacnifond.cz/ 

Více informací naleznete ve Zpravodaji k pomoci Pražanům.