Úterní podvečer 15. června se stal svědkem slavnostního křtu nové knihy profesora Pavla Koláře s názvem Posilování stresem – Cesta k odolnosti. Jejími kmotry byli primář spinální jednotky FN Motol Jiří Kříž a olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek. Celou akci moderovala a vtipně provázela Tereza Kostková.

Profesor Kolář hned v úvodu svého proslovu ocenil možnost setkat se osobně a přiblížit se tak opět normálnímu životu. Jak vtipně poznamenal, online křest není zrovna to pravé… Ve své knize chce podle svých slov napravit pojem stres, jak ho vnímáme, a vylepšit jeho pověst a obraz. Knihu podle něj nemáme brát jako návod, ale spíš jako upozornění, že naše tělo a duše v sobě skrývají obrovský potenciál udělat nás nejen silně odolnými, ale také šťastnými. To už však záleží jen na nás.

Kniha není o tom, že bych někomu radil, spíše si kladu otázky, jak funguje organismus, jak nám může stres pomáhat a kdy nám škodí… V dnešní době vnímáme strast, stres nebo stresory, které nás obklopují, jako něco, co nás ohrožuje, něco, co nazýváme pejorativně a čeho se bojíme. Bojíme se chladu, vedra, bakterií, virů, bojíme se i tělesné zátěže. Vlastně se víc bojíme a máme stres z toho, že si dítě odře koleno, než že budeme mít doma otylé dítě a v devatenácti letech diabetika,“ apeloval Pavel Kolář především na rodiče, aby přehnaně neochraňovali své děti.

Upozornil také na potřebu přirozené míry stresu, protože stres patří do našeho života. Přirozená míra stresu bolí, z toho důvodu je od dětského věku zásadní naučit se bolest překonávat a vzít odpovědnost do vlastních rukou. Pohyb a fyzická zátěž jsou jedněmi z prostředků, jak se naučit zvládat stres a překonávat překážky.

Proto si za jednoho z kmotrů – jako představitele fyzické odolnosti – vybral olympijského vítěze v judu Lukáše Krpálka. Druhým kmotrem se stal primář spinální jednotky FN Motol Jiří Kříž, který je podle Pavla Koláře představitelem duševní, psychické odolnosti a který je po úrazu na vozíku. Poklepáním neurologickými kladívky pak publikaci pokřtili oba její kmotři i samotný autor.

Kniha začíná slovy: „Člověk se v důsledku boje o přežití musel od počátku své existence naučit porozumět a vzdorovat rozmanitým stresovým vlivům. Tělesná zátěž, zima, horko, nedostatek jídla a tekutin, bakterie, viry, paraziti, nedostatek spánku, nemoc, bolest, ohrožení komunity apod. zasahovali naše životy od nepaměti.

V dnešní době vnímáme stres především jako významnou příčinu vzniku řady tělesných a duševních onemocnění a chápeme jej především jako nebezpečný a negativní. Spoléháme hodně na medicínu, snažíme se získat silnější odolnost, aby se organismus uměl lépe vypořádat se stresory, ale s těmi se může vypořádat jen za předpokladu, že se s nimi setká.