Ve středu 18. listopadu se uskutečnila slavnostní online prezentace projektu Příběhy našich sousedů. V Praze 1 se do něj zapojilo devět týmů ze tří základních škol a jednoho gymnázia.

Pod vedením svých učitelů zaznamenali pamětnická vyprávění žáci ze ZŠ Vodičkova, ZŠ Brána jazyků, ZŠ sv. Voršily a Gymnázia J. Gutha-Jarkovského. Soutěžilo téměř čtyřicet žáků a devět učitelů. Žáci nejprve natáčeli celoživotní vzpomínky pamětníků a dohledávali dokumentární materiály k jejich příběhům.

Ze shromážděných podkladů pak vytvořili vlastní dokumentární díla, která odborné i široké veřejnosti představili právě na slavnostní prezentaci. V rámci slavnostního podvečera odborná porota vybrala tyto tři vítězné projekty: 1. místo – pamětnice Anna Husová, 2. místo ZŠ Brána jazyků – pamětnice Otta Bednářová, 3. místo ZŠ Brána jazyků – pamětník Kurt Gebauer.

Zvlášť za koronakrize byla práce na projektech ztížena, o to víc si ceníme autentických vyprávění a sebraných dokumentů, které předčí pří výuce sebelepší učebnice,“ uvedla Eva Špačková, místostarostka MČ Praha 1.

My vám tentokrát představíme vítězný příběh pamětnice Anny Husové, který studenti Gymnázia J. Gutha-Jarkovského připravili formou animace.

Anna Husová se narodila 8. května 1938 v Hladné – malé vesničce v jižních Čechách, kde vyrůstala se svými dvěma staršími bratry na malém hospodářství. Druhou světovou válku prožila Anna v předškolním věku. Její otec v té době zaměstnával načerno muže, aby je ochránil před nuceným pracovním nasazením v Německu, nebo také ukrýval uprchlíky a partyzány před gestapem a také ruskou maminku se třemi malými dětmi. Za války chodilo německé gestapo do všech chalup jako tzv. hospodářská kontrola. Jednou vtrhlo neohlášeně do domu, stačilo, aby miminko skrývané rodiny zabrečelo a celou vesnici by vystříleli. Válku nakonec rodina přežila ve zdraví. Anna byla svědkem i střílení Němců na konci bojů. Otec Vojtěch byl nucen v roce 1947 zrušit svou vorařskou firmu a dále pracoval jako lesní dělník. Mezitím Annu přijali do tehdy jedenáctileté střední školy v Týně nad Vltavou. Po maturitě se dostala na medicínu, obor dětské lékařství. Po škole nastoupila do nemocnice v Prachaticích. Provdala se za jmenovce Ing. Václava Husu z Prahy a necelých dvacet let pracovala jako praktický dětský lékař v OÚNZ Praha-západ. Dále působila jako dětský a dorostový lékař, a to až do odchodu do důchodu ve věku pětašedesáti let. Nyní žije spokojeně se svým manželem v Praze. Společně vychovali dvě děti a paní Anna Husová má velké přání, aby její potomci nikdy nepoznali válku.

Na video s animovaným příběhem se můžete podívat na YouTube pod názvem: Anna Husová: Kousek mýho života.