V sobotu 18. června se v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici uskutečnil pietní akt připomínající hrdinství a památku československých parašutistů. Události byli přítomni nejvyšší ústavní činitelé České republiky a za naši městskou část uctil památku hrdinů 1. místostarosta Petr Burgr.

Přizvaní hosté nejprve zamířili do samotného chrámu, kde proběhla panychida za zemřelé parašutisty. Po této pravoslavné bohoslužbě položily delegace státních institucí, spolků a dalších organizací věnce před pamětní desku kostela, kde se parašutisté po útoku na říšského protektora skrývali a po odhalení následně hrdinně odolávali útoku nacistického vojska.

„Často se operace Anthropoid popisuje jako atentát. To je podle mého názoru chybné. Jednalo se o legitimní popravu jednoho z nejvyšších představitelů nacistického zla. Jsem však rád, že si v současnosti tento hrdinský čin připomínáme. Čtyřicet let komunismu se totiž o tomto hrdinství mlčelo,“ prohlásil Petr Burgr.

Operace Anthropoid má celosvětový význam. Během války se nikomu nepodařilo zlikvidovat vyššího představitele nacistického Německa. Celou akci vedli Jozef Gabčík a Jan Kubiš, kteří samotný útok provedli v ulici V Holešovičkách současné Prahy 8. Ačkoliv útok neprobíhal podle plánu, zraněním Heydrich po týdnu skutečně podlehl.

Díky řadě spolupracovníků se parašutistům podařilo uniknout a skrýt se s dalšími členy odboje právě v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. Po rozsáhlém vyšetřování a zároveň prozrazením spolupracovníků parašutistů Karlem Čurdou nacisté 18. června chrám obklíčili. Parašutisté odolávali ještě několik hodin a odmítli se nacistickému zlu vzdát. Svůj život většina z nich ukončila svou vlastní zbraní.

Nikdy na jejich hrdinství nezapomeneme, čest jejich památce.