Občané a obyvatelé Prahy 1 spolu s radnicí nesouhlasí s plánem na zastavění náměstí u hotelu InterContinental. Společnost J&T zde chce postavit vysokou budovu a tento záměr by v případě svého schválení umožnil návrh Metropolitního plánu Prahy, který připravil Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

 „S výstavbou u hotelu InterContinental nesouhlasíme. V nejbližších dnech zasedne naše Komise územního rozvoje, kam jsme pozvali všechny zastupitele Prahy 1 i zástupce občanů a kde bude otázka plánované výstavby u hotelu InterContinental projednána. Očekávám nesouhlasné stanovisko, které pak schválí Rada MČ Praha 1 a s nímž posléze seznámíme zastupitele hlavního města,“ vysvětlil nejbližší postup starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, který se s občany a dalšími zastupiteli sešel na místě plánované výstavby.

S uvedeným postupem souhlasí i opoziční člen Zastupitelstva MČ Praha 1 Petr Kučera. „Těší mě, že naše městská část chce tento záměr výstavby připomínkovat. Centrum hlavního města, zejména historické čtvrti jako třeba Staré Město, kde máme velmi málo zeleně, je nutné zahušťovat opatrně. Je důležité, že Městská část Praha 1 podá sama připomínku, protože to má mnohem větší váhu než připomínky občanů a spolků,“ konstatoval Petr Kučera.

Proti plánům na výstavbu se postavily spolky Občané Prahy 1 a Staroměstská lípa, jež zároveň zorganizovaly petici, kterou podepsalo 1 944 lidí. „Nesouhlasíme s přístupem, který toto místo v historickém centru staví na stejnou úroveň jako brownfieldy,“ upozornil člen spolku Staroměstská lípa Karel Ulm na jednu z chyb Metropolitního plánu Prahy, který byl veřejnosti magistrátem předložen k připomínkování.

Proti zastavění náměstí je i pražský zastupitel a starosta Prahy 7 Jan Čižinský, podle kterého takové chyby ohrožují Metropolitní plán Prahy jako celek. „Mělo by to zde zůstat na úrovni malého náměstí. Navrhovaná možnost zastavět toto místo je jednou z chyb Metropolitního plánu Prahy, která vychází z toho, že zde před desítkami let stávaly domy,“ popsal Jan Čižinský.

V místě totiž býval blok secesních a neobarokních domů, z nichž jedna část na konci války vyhořela a druhá část byla zbourána před stavbou hotelu. Stavbou hotelu pak podle odborníků došlo k zásadní změně místních hmotových poměrů, které je třeba respektovat.

Spolky organizující petici už magistrátu doručily petiční archy a Zastupitelstvo hl. m. Prahy by se peticí mělo podle slov představitelů spolků zabývat na svém nejbližším zasedání. Praha 1 je podle slov svého starosty připravena i na možnost, že pražští zastupitelé nevezmou petici ani připomínky první městské části v potaz, i když, jak řekl, doufá v opak. „Městská část Praha 1 má jako účastník stavebního řízení dost síly, aby své námitky v případě negativního stanoviska magistrátu uplatnila, a stavební úřad v takovém případě nevydá stavební povolení,“ ubezpečil Oldřich Lomecký, starosta MČ Praha 1.