Medaili, čestné uznání a především velké veřejné poděkování za svou práci obdrželo třicet příslušníků Policie ČR, kteří slouží v Městské části Praha 1.

„Tito policisté svou pečlivou a obětavou každodenní prací přispívají k tomu, že centrum našeho hlavního města je z hlediska násilné a jiné závažné kriminality – navzdory některým nesmyslným tvrzením zejména na internetu – bezpečné, a to i v porovnání s centry jiných západních metropolí,“ řekl starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, který ocenění policistům předal v Paláci Žofín společně se svým zástupcem Richardem Burešem. Ten přitom zmínil i řadu konkrétních společných kroků radnice Prahy 1 a zdejších strážců zákona – od rozvoje kamerového systému po společné kontroly policistů a úředníků přímo v terénu.
Podle vrchního komisaře OŘ Policie ČR Praha 1 Daniela Koláře byla spolupráce policistů s radnicí Prahy 1 dlouhodobě velmi kvalitní a příslušníci policejního sboru velmi pozitivně vnímali nadstandardní přístup radnice vůči nim.
„Za osm let, kdy jsem jako starosta s Policií ČR řešil řadu bezpečnostních úkolů. I já bych chtěl policistům velmi poděkovat za vždy profesionální práci a osobní nasazení,“ dodal starosta Lomecký.