Městská část Praha 1 o navyšování nájemného v letošním roce neuvažuje mimo valorizaci indexem tržních služeb v oblasti pronájmu vlastních nemovitostí (kód CZ-PA 682), což je inflace vztažená pouze k pronájmům. Tuto valorizaci nájmů má sjednanou v nájemních smlouvách a od roku 2019 ji z rozhodnutí Rady nevyužila. Valorizace bude činit 3 procenta. Pouze u několika starých smluv bude ve výši 15 procent.