V polovině loňského března přišlo vedení Prahy 1 s první pomocí pro živnostníky a podpora podnikatelů ze strany radnice pokračuje i v současnosti. V poslední době se jedná o podpoře subjektů jako například Malostranská beseda, Anglo-americká univerzita anebo třeba také vinárna Blatnička. Nadále také funguje kontaktní centrum pomoci pro podnikatele.

„Po roce systémových opatření nyní řešíme individuální žádosti o podporu od subjektů sídlících v našich prostorách, jako jsou Malostranská beseda, Žofín, palác Thurn-Taxisů a v něm působící Anglo-americká univerzita anebo Werichova vila. Snažíme se také pomoci podnikatelským subjektům s dlouholetou tradicí, které jsou s naší městskou částí v očích lidí výrazně spojeny a nacházejí se opravdu v kritické situaci – jako příklad mohu uvést třeba vinárnu Blatnička,“ vyjmenoval radní Prahy 1 pro podporu podnikání Karel Grabein Procházka. Pomoc by v těchto případech měla obsahovat slevy na nájemném a další úlevy, ale i třeba prodloužení nájemného.

Podnikatelským subjektům a živnostníkům je od podzimu i nadále k dispozici kontaktní centrum, které jim každý všední den pomáhá s orientací v současné nabídce pomoci a programové podpory. Kontakty: tel.: 221 097 666, e-mail: info.podnikatele@praha1.cz.

Radnice první městské části vloni v březnu jako první krok umožnila těm, kteří užívají její nebytové prostory, odklad splátek nájemného do výše kauce, dále nebyly uplatňovány sankce za prodlení s jakoukoli splátkou nájemného, jejíž splatnost nastala v době nouzového stavu, a byla pozastavena valorizace nájemného z bytových i nebytových prostor. 

„Byli jsme mezi prvními, kteří v reakci na pandemii a následná vládní opatření přikročili k pomoci živnostníkům. A po prvních opatřeních následovaly další kroky – stoprocentní sleva na dubnovém nájemném pro ty, kterých se vládní opatření dotkla přímo, a ti, kterých se opatření přímo nedotkla, dostali slevu až 75 %. Vyhlásili jsme také, že neuplatníme sankce při uhrazení místních poplatků do dvou set dnů po splatnosti,“ vyjmenoval Karel Grabein Procházka, který zároveň upozornil na jednu skutečnost, jež zásadně odlišuje společenskou atmosféru a náladu před rokem a dnes: „Tehdy jsme si mysleli, že se celá situace bude týkat pouze tří až čtyř měsíců, a nikdo si nepomyslel, že po roce budeme v mnohem složitější situaci, než jsme byli na začátku.“

Mezitím nastal podzim a živnostníci a podnikatelé se ocitli v podstatně horší situaci než na jaře. „Návrat k normálu se nedostavil a bylo jasné, že jinak obchodně silný konec roku také nějaké výrazné zlepšení nepřinese. Následné období po začátku nového roku je pak pro podnikání tradičně nejsložitější. Proto jsme nabídli další pomoc – šestiměsíční 50% slevu na nájemném,“ popsal Karel Grabein Procházka.

Tisková zpráva ke stažení – PDF