Vážení podnikatelé,

následující řádky jsou určeny zejména pro ty z vás, kteří začínáte „živnostničit“. Následující informaci proto berte jako dobrou radu do začátku svého podnikání.

Na trhu působí některé soukromé subjekty (společnosti), které mimo jiné nabízejí úplatné zápisy do různých komerčních rejstříků, jejichž názvy se mohou na první zdání podobat živnostenskému či obchodnímu rejstříku. Je vysoce pravděpodobné, že od některé společnosti nabídku obdržíte i vy. Dopis vás bude vyzývat k zaplacení částky za zápis či za vedení v rejstříku, jehož název ve vás může vyvolat mylný dojem, že se jedná o další zákonem stanovený poplatek.

Živnostenský úřad k tomuto sděluje:

Dopis vybízející k uhrazení poplatku za zápis či za vedení v evidenci připomínající některou ze zákonných evidencí či rejstříků, je pouhým obchodním sdělením. V žádném případě se nejedná o výzvu živnostenského úřadu! Záleží tedy pouze na vás, zda na nabídku budete reagovat či nikoliv.

Nebojte se zeptat!

Pokud si nejste jisti, zda se jedná o výzvu živnostenského úřadu k zaplacení, není nic jednoduššího, nežli se zeptat u kteréhokoliv živnostenského úřadu.

Zákonem stanovené poplatky při vstupu do živnostenského podnikání

Živnostenský úřad při vstupu do podnikání vybere jednorázový poplatek ve výši 1000 Kč, a to za oznámenou živnost (ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi) tak, jak stanovuje položka č. 24 Sazebníku k zákonu 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Živnostenský úřad ohlašovatele živnosti/ žadatele o koncesi v okamžiku zpracování přijatého podání zapíše do živnostenského rejstříku.

Připomínáme, že výlučně živnostenský rejstřík plní roli zákonné evidence, kam se fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona (držitelé živností) zapisují*. Zapsání do této zákonné evidence není zpoplatněno! Rovněž tak není zpoplatněno vedení osoby /živnosti/ v této evidenci, a to po celou dobu existence živnosti. 

*Právnická osoba se dále povinně zapisuje do veřejného rejstříku apod.