Formuláře

 • Přihláška do výběrového řízení – DOC
 • Životopis – DOC
 • Čestné prohlášení – DOC
 • Lustrační osvědčení – DOC
Základní informace
Jak se přihlásit do výběrového řízení.

Vyřizuje:

 • Ing. Milada Bálková, referentka personálního oddělení

Kontakt:

 • tel.: 221 097 475
 • email: milada.balkova@praha1.cz
 • Osobní návštěva je možná v ulici Vodičkova 18 v Praze 1, II. patro, č. dveří 224 (nejlépe po telefonické domluvě).

Potřebujete:

 • Přihlášku do výběrového řízení
 • Přílohy přihlášky:
 • Životopis (uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností)
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů  (ne starší 3 měsíců)
 • Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Přílohy přihlášky na místo vedoucích úředníků jsou dále:
 • Lustrační osvědčení ( dokládají pouze uchazeči narození před 1.12.1971)
 • Čestné prohlášení podle lustračního zákona
Rozšířené informace
Jak se přihlásit do výběrového řízení.

Kde žádat?

 • Kancelář tajemníka, oddělení personální ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18

Vyřizuje:

 • Ing. Milada Bálková, referentka personálního oddělení

Kontakt:

 • tel.: 221 097 475
 • email: milada.balkova@praha1.cz
 • Osobní návštěva je možná v ulici Vodičkova 18 v Praze 1, II. patro, č. dveří 224 (nejlépe po telefonické domluvě).

Postup:

 • Volná místa jsou zveřejňována na webových stránkách MČ Praha 1. Pokud pracovní místo musí být obsazeno formou výběrového řízení, uchazeč vyplní přihlášku do výběrového řízení a spolu s požadovanými doklady je odešle na uvedenou adresu a v uvedeném termínu, které jsou uvedeny v příslušném výběrovém řízení.

Potřebujete:

 • Přihlášku do výběrového řízení
 • Přílohy přihlášky:
 • Životopis (uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností)
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů  (ne starší 3 měsíců)
 • Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Přílohy přihlášky na místo vedoucích úředníků jsou dále:
 • Lustrační osvědčení ( dokládají pouze uchazeči narození před 1.12.1971)
 • Čestné prohlášení podle lustračního zákona