Agenda Jednotného kontaktního místa

Formuláře:

  • Oznámení podnikatele (občana EU) o dočasném výkonu regulované živnosti – PDF
  • Oznámení podnikatele (právnické osoby se sídlem v EU) o dočasném výkonu regulované živnosti – PDF
  • Oznámení osoby o dočasném výkonu regulované činnosti – DOC
  • Oznámení o vyslání zaměstnanců – PDF
  • Oznámení o ukončení vyslání zaměstnanců – PDF

Odkazy:

Základní informace
Rozšířené informace