Oddělení Jednotné kontaktní místo poskytovatelům služeb usazených  v jiné členské zemi Evropské unie poskytuje informace o administrativních podmínkách výkonu služeb na území České republiky.

Formuláře:

  • Oznámení podnikatele (vztahuje se pouze na občany EU) o dočasném výkonu regulované živnosti – PDF
  • Oznámení podnikatele (vztahuje se pouze na právnické osoby se sídlem v EU) o dočasném výkonu regulované živnosti – PDF
  • Oznámení osoby o dočasném výkonu regulované činnosti – DOC
  • Oznámení o vyslání zaměstnanců/ Notification of posting worker to the Czechia – PDF
  • Oznámení o ukončení vyslání zaměstnanců/ Notification of termination or change of posting workers to the Czechia- PDF

Odkazy:

Základní informace
Rozšířené informace