Základní informace

Vyřizuje:

 • Oddělení územního rozvoje, 5. patro, č. dveří 529

Kontakt:

Potřebujete:

 • Náležitosti podání upravuje Metodický pokyn k Územnímu plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a obsahuje zejména identifikaci území, kterého se změna týká, popis a odůvodnění navrhované změny – detailně >>zde<<.

Správní a místní poplatky:

 • bez poplatku
Rozšířené informace

Kde žádat?

 • Městská část Praha 1, Úřad městské části Praha 1, Kancelář starosty, Oddělení územního rozvoje, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Vyřizuje:

 • Oddělení územního rozvoje, 5. patro, č. dveří 530, 531

Kontakt:

Postup:

 • Formou změny Úpn SÚ HMP se mění zejména funkční plochy v území a další závazné regulativy. Podnět na změnu Úpn SÚ HMP podává fyzická nebo právnická osoba pouze prostřednictvím místně příslušné Městské části a pouze písemnou formou.
 • Podnět je projednán v odborných komisích a Radě MČ Praha 1, která jej předkládá ZMČ Praha 1. Rozhodne-li Zastupitelstvo MČ P1 o pořízení změny, je návrh postoupen pořizovateli (Odbor územní plánu MHMP), který jej projedná přiměřeně postupu projednání územního plánu.

Potřebujete:

 • Náležitosti podání upravuje Metodický pokyn k Územnímu plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a obsahuje zejména identifikaci území, kterého se změna týká, popis a odůvodnění navrhované změny – detailně >>zde<<

Lhůta k vyřízení:

 • Závisí na délce procesu projednání

Odvolávací orgán:

 • Nadřízený orgán územního plánování – Ministerstvo pro místní rozvoj

Správní a místní poplatky:

 • bez poplatku

Sankce:

Ostatní doplňující informace:

 • Tip: Na webových stránkách MHMP naleznete ke stažení v Sekci Mapy – Specializované mapy – Územní plán na horní liště vpravo Průvodní zprávu Úpn SÚ HMP, Vyhlášku 32/1999 Sb. HMP o závazné části územního plánu i Metodický pokyn (k 1.11.2002), který sjednocuje postupy při používání Úpn SÚ HMP.