Chci stanovisko z hlediska dopravy k územnímu řízení

Legislativa:

  • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění
  • Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a tech. požadavky na stavby v  hlavním městě Praze, (pražské stavební předpisy)
Základní informace
Rozšířené informace