Výstavní prostor Galerie 1 opět svým návštěvníkům nabízí další z řady zajímavých prezentací umění. Až do 1. října můžete navštívit výstavu pOSTKONCEpTUÁLNÍ ANTIKONCEpCE, kterou ve spolupráci s Městskou částí Praha 1 pořádá Společnost Topičova salonu.

Kurátor výstavy Petr Vaňous tímto pokračuje v projektu, který zahájil s trojicí autorek Kateřinou Adamovou, Michaelou Maupicovou a Danou Sahánkovou v roce 2017 v Jihlavě. Následně tato trilogie pokračovala přes Klatovy, aby mohla být zakončena v Praze. Zatímco dvě z autorek na pokračující výstavy přinášejí další ukázky svojí tvorby a prezentují nová díla, tvorba Michaely Maupicové byla uzavřena jejím předčasným úmrtím, a zůstává tak na výstavách jako její odkaz.

„Tato trilogie a její název je jakousi hrou se slovy, která odkazuje k radikální kritické tradici DADA a jde zde o charakteristickou hru s diskursem. Všechny tři autorky mají východisko své tvorby v médiu kresby, což je na výstavě patrné na první pohled. Snažíme se celkově vymezit proti přeteoretizovaným výstavám ve prospěch živého výrazu a projevu,“ vysvětlil kurátor Petr Vaňous.

Galerie 1 tak přináší opět další formu pohledu na výtvarné umění a pro návštěvníky jde jistě o zajímavý zážitek, který nabízí pohled na svět z jiného úhlu. „Výstava mě oslovila nejen výtvarnými díly, ale také svým názvem. Myslím, že zrovna ten nabízí návštěvníkům také jedinečnou možnost, aby se při jeho vyslovení řádně rozmluvili. Vyslechl jsem si několik pozitivních názorů přítomných a je dobře, že zde můžeme vidět dílo těchto nadaných výtvarnic,“ zhodnotil výstavu po její vernisáži, kterou slavnostně zahájil, 1. místostarosta Prahy 1 Petr Burgr.

Galerie 1 sídlí na adrese Štěpánská 47, Praha 1.

Otevírací doba: Od úterý do pátku od 10 do 12 a dále od 13 do 18, v sobotu od 10 do 14 hodin. V neděli, pondělí a o svátcích je galerie zavřená.

Vstupné: Vstup na výstavy je zdarma.

Dostupnost a vstup pro handicapované: Vstup do naší galerie je bezbariérový a umožňuje volný pohyb a kompletní prohlídku.