Komise pro výchovu a vzdělávání

V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Jméno a Příjmení
Předseda
Věra Dvořáková
Zástupce předsedy
Ludmila Marie Zvěřinová
Tajemník Telefon E-mail
Martina Pučelíková

zastupující:

Martina Mládková

Členové
Hana Šišková
Petr Szczepanik
Olga Sklenářová
Jitka Nazarská
Jan Chromý
Barbora Kosíková
Giancarlo Lamberti
Eva Špačková
Tomáš Ledvinka
Jarmila Zavadilová

Harmonogram jednání v 2. pololetí 2019: 1x měsíčně od 15:30 hod. (čtvrtek) – zasedací místnost oddělení školství, Vodičkova 9

11. jednání dne 16.12.2019
10. jednání dne 24.10.2019 – Zápis – PDF
9. jednání dne 03.10.2019 – Zápis – PDF
8. jednání dne 19.09.2019 – Zápis – PDF

Harmonogram jednání v 1. pololetí 2019: 1x za 14 dní od 15:30 hod. (čtvrtek)

7. jednání dne 13.06.2019 – Zápis – PDF
6. jednání dne 30.05.2019 – Zápis – PDF
5. jednání dne 16.05.2019 – Zápis – PDF
4. jednání dne 25.04.2019 – Zápis – PDF
3. jednání dne 11.04.2019 – Zápis – PDF
2. jednání dne 28.03.2019 – Zápis – PDF
1. jednání dne 07.03.2019 – Zápis – PDF

Statut Komise pro výchovu a vzdělávání

  1. Projednává otázky a podněty, které se týkají činnosti škol a školských zařízení zřizovaných MČ Praha 1 podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, v samostatné působnosti.
  2. Předkládá podněty pro spolupráci MČ Praha 1 s Odborem školství MHMP, MŠMT ČR a s Českou školní inspekcí.
  3. Projednává otázky směřující k řízení, organizaci a reorganizaci škol a školských zařízení zřizovaných MČ Praha 1.
  4. Spolupracuje se všemi komisemi Rady MČ Praha 1.
  5. Spolupracuje s organizacemi mládeže a organizacemi pro využití volného času dětí a mládeže působící v Praze 1 a zajišťuje kontrolní činnosti realizace projektů podpořených z prostředků MČ Praha 1 v rámci grantových řízení.
  6. Sleduje a projednává otázky a podněty k využívání škol v přírodě zřízených Městskou částí Praha 1.
  7. Projednává otázky a podněty zadané Radou MČ Praha 1 v oblasti školství.