Jméno a Příjmení  
Předseda  
Petr Burgr   petr.burgr@praha1.cz
Tajemník Telefon E-mail
Markéta Hájková 221 097 793 marketa.hajkova@praha1.cz
Členové  
Marek Baxa  
Peter Bédi  
Aneta Čámská  
Pavel Pola  
Veronika Justová  
Natálie Hoffmann  
Barbara Šabachová  
Martin Kotas  
David Dvořák  
Termíny jednání
Programy a zápisy z jednání