Jak správně třídit oleje?

• do tříděného odpadu patří všechny jedlé oleje a tuky,
které se používají při přípravě jídla
• použité oleje a tuky stačí slít do jakékoliv PET lahve
• plnou a dobře uzavřenou láhev odnést do nejbližší nádoby
určené pro sběr jedlých olejů a tuku

Jaké druhy olejů třídíme?

• rostlinné oleje, pevné tuky, oleje a tuky z konzerv, olej
ze smažení a fritování, olej ze salátu, olej z nakládaných
potravin, marinády na grilování, olej z fondue

Proč třídit oleje?

• zabráníte zanášení odpadního potrubí u vás doma
• předcházíte haváriím celé kanalizační sítě
• snižujete znečištění odpadních vod
• redukujete množství CO2 v ovzduší
• šetříte přírodní zdroje
• dáváte odpadu šanci být opět užitečný

Pojďte třídit jedlé oleje s námi

• použitý jedlý olej stačí slít do obyčejné PET lahve
a odnést do některé z našich sběrných nádob:
tridimolej.cz
• kromě nádob mohou občané Prahy k odložení jedlých
olejů využít i sběrné dvory: portalzp.praha.eu
• můžete také využít službu mobilního sběru
nebezpečného odpadu a jedlých olejů:
portalzp.praha.eu

Plakát ke stažení – PDF