I v srpnu se uskuteční další oblíbená plavba pro seniory z Prahy 1. Loď z náplavky u Čechova mostu vypluje 11. 8. Bezplatné vstupenky si senioři z Prahy 1 mohou vyzvedávat na Informačním centru Úřadu městské části Praha 1 od 4. 8. 2022 od 8:00. Kapela a občerstvení je zajištěno. Sraz je v 9:30 na náplavce u Čechova mostu (přístaviště č. 2), vyplouváme v 10:00.