„Padám, padám, tento boj jsem prohrála, odcházím čestně. Miluji tuto zem, miluji tento lid, budujte mu blahobyt…“

Před 72 lety popravili komunisté Miladu Horákovou, Jana Buchala, Záviše Kalandru a Oldřicha Pecla.

Nezapomínejme na všechny oběti komunistického režimu. Památku jejich oběti si za naši městskou část dnes připomenul na Klárově radní Karel Grabein Procházka.