Vážení občané, oddělení životního prostředí, odboru péče o veřejný prostor, oznamuje, že do 10.12.2019, s ohledem na klimatické podmínky, proběhnou následující práce:

  1. arboristické ošetření jasanu, rostoucího u můstku v Nosticově zahradě (poblíž Werichovy vily), na Kampě. Jedná se o dvojkmen. Menší redukovaný kmen má v bázi dřevokaznou parazitickou houbu a je z části odumřelý, odumřelá část by se mohla již zlomit a padnout na cestu, je potřeba ji snížit a kosterní větve redukovat. Na druhém kmeni koruna v horní části výrazně prosychá, proto je nutné, v minulosti realizovaný redukční řez, opakovat na původní úroveň. Jasan je ve stadiu stárnutí, dochází k postupnému ústupu koruny. Arboristickým ošetřením se zvýší jeho provozní bezpečnost.
  2. arboristické ošetření jerlínu, rostoucího na dětském hřišti ve Vrchlického sadech. Bude proveden zdravotní a redukční řez, dojde k odlehčení koruny.
  3. arboristické ošetření 4 topolů, rostoucích v parku na Slovanském ostrově. Jeden ze stromů se nachází přímo uvnitř dětského hřiště, 2 z řešených stromů se nachází u cesty v blízkosti dětského hřiště. Čtvrtý topol se nachází v blízkosti budovy Mánesa.