Po zahájení oprav laviček ve Františkánské zahradě se projekt rychle posouvá kupředu. Rada městské části Praha 1 na své dnešní schůzi vybrala nejvhodnější nabídku na opravu laviček a schválila smlouvu s vítězným dodavatelem.

Rada městské části Praha 1 obdržela celkem šest nabídek od různých firem, které se ucházely o veřejnou zakázku malého rozsahu na opravu laviček ve Františkánské zahradě. Po pečlivém vyhodnocení všech nabídek byla vybrána nabídka od firmy Jan Líbal, která nabídla cenu 700 000 Kč bez DPH. Výběrové řízení bylo provedeno v souladu s platnými pravidly pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

V rámci zakázky budou všechny lavičky ve Františkánské zahradě kompletně opraveny. Opravy zahrnují výměnu dřevěných výdřev, nátěr a repasi litinových bočnic. Celkem se jedná o 88 laviček, které jsou ve špatném stavu. Práce budou provedeny ve třech etapách, přičemž každá etapa zahrne opravu přibližně 30 laviček, aby byla zajištěna minimální narušení dostupnosti laviček pro veřejnost.

Hodnotící komise doporučila vítěznou nabídku na základě kritéria ekonomické výhodnosti, přičemž hlavním faktorem byla nejnižší nabídková cena. Opravy laviček jsou plánovány na srpen 2024, s očekávaným dokončením do konce měsíce.

Místostarostka pro životní prostředí a čistotu Kateřina Klasnová k projektu dodává: „Oprava laviček je součástí naší dlouhodobé strategie pro zlepšování veřejného prostoru v Praze 1. Františkánská zahrada je oblíbeným místem pro odpočinek a relaxaci, a proto je pro nás prioritou zajistit, aby zde bylo kvalitní a bezpečné vybavení pro všechny návštěvníky. V brzké době se chystáme opravit také lavičky ve Vojanových sadech na Malé Straně.“

Tímto krokem Praha 1 pokračuje ve své snaze o zkvalitnění městského mobiliáře a zajištění příjemného prostředí pro obyvatele i návštěvníky města.