Náhradní výživné

Od 1.7. 2021 může rodič, který se stará o nezaopatřené dítě, žádat stát o tzv. náhradní výživné, pokud druhý rodič, který má soudem vyměřeno výživné, na dítě neplatí. Problematiku upravuje zákon o náhradním výživném č. 588/2020 Sb., který je účinný právě od července letošního roku.

Kolik můžete od státu dostat?

Maximálně můžete od státu dostávat částku 3.000,- Kč měsíčně po dobu max. 24 měsíců. Úřad při výpočtu částky, kterou Vám bude měsíčně vyplácet, vyjde – zjednodušeně řečeno – z toho, kolik dítě za poslední 4 měsíce před podáním žádosti mělo dle soudu na výživném obdržet, ale neobdrželo. Z toho stanoví měsíční průměr a ten bude dítěti vyplácen po příští 4 měsíce.   

Kde a jak žádat?

Žádost o náhradní výživné se podává na předepsaném tiskopise a rozhoduje o ní krajská pobočka úřadu práce. Lze ji podat až poté, kdy rodič žádající o náhradní výživné již podal návrh na zahájení exekučního řízení o vymáhání výživného. Je třeba doložit, že dítě je nezaopatřené a má na území ČR trvalý pobyt (výjimky z podmínky trvalého pobytu stanoví zákon).

K žádosti je třeba přiložit exekuční titul (pravomocné rozhodnutí soudu o výživném) nebo jeho ověřenou kopii, doklad o výši částečně zaplaceného výživného povinnou osobou, případně prohlášení, že výživné nebylo ani částečně zaplaceno a pohledávka na výživné nebyla nikomu postoupena. Dále je třeba doložit, že exekuční návrh proti dlužníkovi již byl podán – uvést spisovou značku a jméno pověřeného exekutora, a také, kam má být náhradní výživné vypláceno.

O tom, jak o náhradní výživné požádat a kdy na něj máte nárok, ale i o jiných věcech (například o otázkách z oblasti rodinného a pracovního práva, jak řešit zadlužení a exekuce, jaká jsou Vaše práva v oblasti bydlení, ochrany majetku a dědění, sousedských vztahů a spoluvlastnictví, spotřebitelství apod.), se můžete přijít zdarma poradit do Občanské poradny v Jakubské ulici, Praze 1.

V občanských poradnách pracují sociální pracovníci – odborníci školení v různých oblastech práva. Občanské poradny nenahrazují služby advokátů – nemůžeme Vás zastupovat u soudu nebo za Vás psát různá podání, ale rádi Vám poradíme v tom, co právě řešíte tak, abyste znali svá práva a mohli je hájit.

Kontakt s klienty probíhá osobně, telefonicky, e-mailem nebo dopisem. Do občanské poradny může přijít prakticky kdokoli, kdo řeší nějaký problém, bez ohledu na státní příslušnost, bydliště či trvalý pobyt. Poradenství probíhá v českém jazyce. V poradně můžete vystupovat anonymně.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Občanská poradna, Jakubská 3, Praha 1

je místo, kam se mohou lidé přijít bezplatně poradit s nejrůznějšími dotazy, vyjma obchodních záležitostí, daňového poradenství a krizové pomoci.

Pracovníci Občanské poradny Vám rádi poskytnou odborné poradenství v těchto tématech:

Bydlení, nájmy, SVJ, spoluvlastnictví nemovitostí… Pojištění – zdravotní, důchodové, nemocenské, smluvní…
Sociální pomoc – dávky, služby, kam se obrátit Pracovně- právní vztahy a zaměstnanost
Rodina a mezilidské vztahy-ochrana před násilím nebo zadlužením člena rodiny Rozvod, společné jmění manželů, výživné, svěření do péče….
Majetkoprávní vztahy – dědění, ochrana majetku Dluhová problematika, exekuce, rodinný rozpočet, oddlužení
Zdravotnictví-práva pacientů Veřejná správa – kam se s čím obrátit
Ochrana spotřebitele – reklamace zboží, služeb, ochrana před nezákonným jednáním Právní systém a právní ochrana – vzory právních podání, příslušnost soudů, informace o soudním řízení a procesních právech….
Ostatní……. 

Kontakt:

Občanská poradna Praha 1, Jakubská 3, Praha 1, tel: 222 310 110

Otevřeno: Pondělí 3-17 hodin, úterý 9-12 hodin, středa 9-13 a 14-17 hodin

Poslední klient je přijímán nejméně půl hodiny před zavírací dobou.

op.praha1@seznam.cz

www.oppraha1.wz.cz