Portál živnostenského podnikání je webový portál, který poskytuje uživatelům informace a služby související s podnikáním podle živnostenského zákona. Služby poskytované Portálem živnostenského podnikání obsahují i možnost vyřídit si vybrané záležitosti elektronickou cestou.

Portál živnostenského podnikání (rzp.cz) je postaven na koncepci portálů veřejné správy, využívá tedy design systém gov.cz a pro autentizaci uživatelů využívá služeb Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA). Dále samozřejmě využívá informace jak z IS RŽP, tak i ze základních registrů veřejné správy.

Nové služby

Portál kromě služeb poskytovaných stávajícím veřejným webem registru živnostenského podnikání, které plně integruje, přináší veřejnosti následující nové služby: Průvodce živnostenským podnikáním, který obsahuje všechny potřebné informace pro řešení základních životních situací stávajícího a nového podnikatele, jako jsou informace o vzniku, změnách a ukončení živnostenského podnikání, informace o průběhu a očekávaném výsledku řízení, kterým je realizováno podání podnikatele, o správních poplatcích a další. Poskytování výpisů ze živnostenského rejstříku, přičemž stávající služba získání výpisu z veřejné části registru živnostenského podnikání je rozšířena i o možnost získání výpisu obsahujícího neveřejné údaje týkající se osoby žadatele (služba je podmíněna autentizací uživatele). Adresář živnostenských úřadů, který  obsahuje všechny potřebné údaje o všech živnostenských úřadech v České republice (tj. adresa sídla, úřední hodiny, kontaktní údaje atd.); uživatel si může vyhledat „zájmový“ živnostenský úřad podle různých kritérií, např. nejbližší živnostenský úřad dle zadané adresy, podle názvu (i částečného) úřadu, ale rovněž podle úředních hodin (dotaz, který úřad má aktuálně otevřeno), apod. Výsledky hledání, tedy kde se vybraný živnostenský úřad nachází, se uživateli  zobrazí i odkazem v mapě. Prostřednictvím služby Reklamace údajů bude moci podnikatel reklamovat nesprávnost údajů zapsaných v živnostenském rejstříku, popř. nesprávné nebo chybějící vazby jiných subjektů vedených v živnostenském rejstříku na svoji osobu. Služba reklamace údajů je určena pouze autentizovaným uživatelům. Služba Potřebuji poradit umožní uživatelům zadávat dotazy a požadavky v souvislosti s provozem Portálu  nebo dotazy týkající se obsahu živnostenského rejstříku, problematiky živnostenského zákona, jako např. vznik a ukončení živnostenského oprávnění, přerušení provozování živnosti, jaké oprávnění podnikatel potřebuje pro výkon určité činnosti apod. Služba Poskytování notifikací změn zápisu v živnostenském rejstříku umožní podnikatelům získat informace o změnách údajů zapsaných v živnostenském rejstříku, které se jich týkají (např. změna adresy bydliště, změna obsahové náplně živnosti, kterou provozují, změna příjmení podnikatele atd.).

Samozřejmě i nadále zůstává stávajícím i budoucím podnikatelům možnost i v rámci Portálu využít služeb elektronického podání ve věcech živnostenského podnikání vůči živnostenským úřadům, a to i ve zjednodušené formě. Po zřízení datových schránek všem podnikajícím fyzickým osobám, k němuž dojde v průběhu prvního čtvrtletí roku 2023, budou mít všichni podnikatelé možnost činit podání ve věcech živnostenského podnikání výhradně elektronicky, což je další velký krok na cestě k digitalizaci veřejné správy a snižování administrativní zátěže podnikatelů.

Text převzat ze stránek Ministerstva průmyslu a obchodu | 3.1.2023