Jak zapojit mladé lidi do okolního dění? Jak jim přiblížit fungování neziskového sektoru a vtáhnout je do spoluutváření veřejného prostoru? Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) zahajuje 2. ročník projektu Daruj srdce. Studentské týmy ze středních škol z celé ČR mohou nyní ve svém okolí začít vybírat neziskovou organizaci a její projekt přihlásit do soutěže na webu www.darujsrdce.com.

„Když jsme v loňském roce projekt Daruj srdce spouštěli, potýkala se naše společnost s další vlnou pandemie, která těžce dopadla na neziskové organizace pomáhající potřebným. Velmi mile nás překvapil značný zájem studentů zapojit se do pomoci. Jejich školy byly sice zavřené, ale přesto sestavili týmy a přihlásili celou řadu velmi prospěšných projektů neziskových organizací. Mohli jsme tak vybrat 10 z nich a podpořit je celkovou částkou 190 000 korun,“ uvádí ředitelka VDV Monika Granja a dodává: „Věříme, že i letos bude stejný zájem jako loni. Pro účastníky projektu chystáme na podzim opět speciální besedu s vyhlášením podpořených projektů.“

Druhý ročník letos naváže v započaté cestě s cílem zaujmout mladé lidi pro dobrovolnictví a pomoc potřebným a přispět tak k rozvoji občanské společnosti. Také v tomto roce budou studentské týmy ze středních škol vybírat neziskovou organizaci svého srdce, která působí v oblasti sociálních služeb a jíž by chtěli v její činnosti pomoci.

webové stránky projektu


Projekt je určen pro studenty středních škol. Návrhy, jak podpořit konkrétní neziskovou organizaci, budou moci studenti posílat do 18. října 2021.

Jak se zapojit a přihlásit projekt:

  1. Studenti vyhledají ve svém okolí neziskovou organizaci, která pomáhá v sociální oblasti (např. seniorům, dlouhodobě nemocným, lidem se zdravotním znevýhodněním, lidem bez domova, obětem domácího násilí nebo znevýhodněným mladým lidem).
  2. Spojí se se zástupcem neziskové organizace a společně zjistí, s čím by organizace potřebovala pomoci, zda jí zrovna něco nechybí nebo co by jí usnadnilo práci.
  3. Vybranou neziskovou organizaci přihlásí do projektu Daruj srdce, tj. do 18. října 2021 vyplní formulář na www.darujsrdce.com, a můžou pro ni získat až 20 tisíc korun (finanční příspěvek vyplatí vybraným organizacím přímo VDV). 
  4. Studenti, kteří se do projektu přihlásí, obdrží pozvánku na setkání a besedu s význačnými osobnostmi v Knihovně Václava Havla, která se uskuteční v listopadu 2021. Zde se i vyhlásí 10 vybraných neziskových organizací, které získají finanční podporu.