Nejdůležitější požadavky: min. úplné střední vzdělání;
Platové zařazení: 9. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné praxe 20.000,- až 29.000,-; osobní ohodnocení;
Popis práce: podílení se na tvorbě strategie udržitelného rozvoje městské části, na realizaci sociologického výzkumu a projektů, rekrutaci respondentů, komunikaci s občany, administrativní činnosti apod. Příprava a realizace participace s občany, jejich zapojování do rozhodovacích procesů;
Další požadavky a náležitosti: PDF
Podávejte do: 30.4.2022;

Přihlášky se podávají:

  • osobně do podatelny Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 681/18
  • poštou na adresu: Městská část Praha 1, Úřad městské části, útvar tajemníka, oddělení personální, Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
  • elektronicky do datové schránky b4eb2my

Bližší informace k výběrovým řízením na milada.balkova@praha1.cz.

Konkrétní náležitosti ke každé pozici najdete v PDF příloze.