Do 24. června do 12:00 můžete žádat o pronájem nebytových prostor. Otevírání obálek proběhne 27. června od 9:00 v jednacím sále v přízemí v hlavní budově úřadu na Vodičkově 18.

Dokumenty

Informace pro zájemce – PDF

Podmínky pro uchazeče – PDF

Nabídka musí obsahovat – PDF

Kauce – PDF

Žádost fyzická osoba – PDF

Žádost právnická osoba – PDF

Přehled nebytových prostor květen, červen – PDF

Karty nebytových prostor – PDF

Vzorová nájemní smlouva doba neurčitá – PDF

Vzorová nájemní smlouva doba určitá – PDF

Aktuální nabídku najdete na úřední desce (oblast – odbor technické a majetkové správy) nebo na realitním portálu Prahy 1