Slovanský ostrov patřil v neděli velkému setkání k výročí tisícileté povodně, která se prohnala Prahou před dvaceti lety. Zároveň to bylo i poděkování složkám Integrovaného záchranného systému (IZS) a dalším spolupracujícím subjektům, které odvedly skvělou práci při likvidaci následků ničivé velké vody.

„Těch dvacet let uteklo, a když zůstanu tematicky u povodní, skutečně jako voda. Pamatuji se, když jsme po opadnutí hladiny Vltavy chodili v množství bláta na Kampu a pomáhali likvidovat škody. Byl to strašný pohled, co rozvodněná řeka dokáže udělat,“ řekl při zahájení akce starosta Prahy 1 Petr Hejma a dodal: „Podařilo se ale dát všechno do pořádku a velký dík za to patří především složkám Integrovaného záchranného systému.“

Praha od té doby výrazně zapracovala na vybudování protipovodňové ochrany a na jejím zdokonalování pracuje průběžně stále. „Vlastní protipovodňovou ochranu má i Slovanský ostrov a velmi účinně se podařilo ochránit i Kampu a další části Prahy 1,“ zdůraznil Petr Hejma. „Velmi důležitou roli přitom sehrává i naše sice malá, ale významem velká Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Prahy 1, která se stará o to, aby protipovodňové zábrany byly včas a kvalitně nainstalovány,“ doplnil.

A právě i hasiči z Prahy 1 měli při nedělní akci jednu z ukázek. Dále se k nim připojili například pražští profesionální hasiči nebo zdravotní záchranná služba. Dynamickou ukázku výcviku psů předvedli strážníci městské policie. Zájemci si také mohli zasoutěžit v pytlování, tedy v rychlosti naplňování protipovodňových pytlů s pískem. K dobré náladě přispěly i Dixie band Městské policie hlavního města Prahy, kapela Kašpárek v rohlíku nebo skupina Lake Malawi.

Velká voda, která v srpnu 2002 přišla do Prahy, způsobila jen na městském majetku škody za téměř 30 miliard korun. Rozsahem a důsledky byla nejničivější povodní v novodobé historii, ale naštěstí na území metropole nedošlo v přímé souvislosti s ní ke ztrátám na životech.

Katastrofální povodeň trvala celkem 12 dní. Zasáhla 5,8 % rozlohy města. Evakuováno muselo být téměř 50 000 obyvatel. Byla značně paralyzována veřejná doprava. Došlo k zaplavení 18 stanic metra a po povodni bylo uzavřeno 25 stanic a 17 km tunelů, metro bylo v plném rozsahu zprovozněno až po 7 měsících.