Námět

Textová část

Název námětu Dětské hřiště Alšovo nábřeží
Identifikace iniciátora Ing. F. Dvořák, radní MČ P1
Katastrální území Staré Město
Číslo parcelní 998/1
Ulice Alšovo nábřeží
Popis a odůvodnění námětu Na tomto místě již hřiště bývalo, jako připomínka zde dosud zůstala zde opuštěná 2 pískoviště o něž se nikdo nestará. Herní prvky hřiště byly odstraněny v 80-tých letech minulého století, kdy bylo na tomto pozemku zřízeno zařízení staveniště (stavební dvůr se dvěmi dvoupodlažními likusáky), které bylo postupně využíváno pro rekonstrukci Rudolfina, Mánesova mostu, výstavbu garáží pod nám.Jana Palacha, výstavbu kolektorů a výstavbu hotelu Four Seasons. Na přelomu tisíciletí bylo zařízení staveniště odstraněno a plocha upravena do dnešní podoby.

Vybudování dětského hřiště na jižní části plochy trávníku mezi nábřežní promenádou a ulicí Alšovo nábřeží – pozemek parc.č.998/1, k.ú. Staré Město. Dále je navrhováno, aby v prodloužení čelní fasády budovy č.p.80 byl vysazen živý plot, který oddělí rušnou plochu náměstí od jižní – klidové zóny. Návštěvníci hřiště mohou použít WC v předpolí Mánesova mostu.

 

Datum schválení RMČ P1 2.3.2009
Supervisor (Kompetentní radní) Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1
Kompetentní odd. k zadání a projednání ověřovací studie Oddělení územního rozvoje

 

Grafická část

Vymezení řešeného území

Studie

Textová část

Oficiální název projektu Dětské hřiště Alšovo nábřeží
Identifikace zadavatele Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1
Termín vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele 8.2.2010
Identifikace vysoutěženého zpracovatele Sportovní projekty s.r.o., zastoupen Ing. arch. Viktor Drobný, Ing. arch. Martin Kabriel
Text zadání Záměrem je vybudování dětského hřiště pro předškolní děti na jižní části plochy trávníku mezi nábřežní promenádou a ulicí Alšovo nábřeží – pozemek parc.č. 998/1, k.ú. Staré Město a navrhnout vhodné oddělení od rušné plochy náměstí.
Termín odevzdání studie 30.4.2010
Autorská zpráva (kráceno) Návrh se podřizuje celkovému řešení území Palachova náměstí a nábřeží po obou stranách Mánesova mostu dle vítězného soutěžního návrhu architekta V. Králíčka.

Pro dětské hřiště je k dispozici jižní část obdélné travnaté plochy, v severní části travnaté plochy se počítá s umístěním 2 objektů pomníku Jana Palacha od Johna Hejduka.

Hřiště je ze tří stran ohrazeno živým plotem výšky 0,8 až 1,2m s uzavíratelnými průchody . Na západní straně, kde se otvírá pohled na panorama Hradčan, je navržena průběžná překročná lavička přístupná jak z promenády na nábřeží (mlatový povrch) tak z prostoru hřiště (trávník). Plocha hřiště je navržena jako travnatá, v místech s větší zátěží a požadavkem na dopadové zóny herních prvků je použito gumových zatravňovacích dlaždic, v místech nejzatíženějších u paty herních prvků je navržen litý gumový povrch. Herní prvky dětského hřiště jsou vybrány z jedné designérské řady návrháře Markuse Ehringa. Mají nižší výšku, aby nebyly viditelné z větší vzdálenosti a byly chápany jako běžný městský mobiliář. Jsou to jednoduché a chytré prvky abstraktního charakteru, tak aby mohly rozvíjet dětskou fantazii. Barevnost a materiálové řešení prvků je střídmé – nerezové prvky s drobnými sytě barevnými akcenty na pozadí trávníku a pražského panoramatu.

 

 

Grafická část