V poslední době se stále častěji můžeme setkat s pojmem krátkodobé ubytování, a to zejména ve spojení s turismem, vylidňováním center měst a narušováním komunit. Krátkodobým ubytováním je myšleno pronajímání buď celých nemovitostí, nebo jejich částí, bytů či pokojů. To vše pro potřeby především turistů, ale i jiných lidí, například na pracovní cestě. Největší poskytovatel těchto služeb v Čechách a na světě je Airbnb.

Airbnb poskytuje právě takové ubytování jako alternativu klasických hotelů a hostelů, kde „hostitelé“ poskytují k ubytování své prostory. Airbnb se od svého spuštění v roce 2008 velice rychle rozrostlo na celosvětovou platformu, zcela změnilo způsob cestování a stimulovalo turismus v řadě populárních destinací. Přestože se toto může jevit jako zcela pozitivní vývoj, který pro hostitele slouží jako další forma obživy a stimuluje cestovní ruch, v posledních letech se stále více projevují jeho stinné stránky, jako jsou např. podpora „overturismu“ neboli zahlcování populárních lokalit a center měst turisty, vylidňování městských center a narušování místních komunit.

Airbnb vyvolalo za dobu své existence revoluci v cestování a stovkám tisíců majitelů domů a bytů slouží nejen jako přivýdělek, ale i jako hlavní zdroj příjmů. Pandemie covidu-19 a s ní související kolaps cestovního ruchu v minulém roce způsobily značné ztráty právě těmto hostitelům pronajímajícím své prostory pro dovolené turistů. Radnice mnoha měst populárních pro Airbnb – jako jsou třeba Barcelona nebo Paříž – využily tento kolaps jako iniciativu pro návrat nemovitostí sloužících pro krátkodobé ubytování do rukou místních rezidentů a pro obnovu komunit. Města po celé Evropě si stěžují, že popularita a s ní související značná profitabilita krátkodobých ubytování vyhánějí místní rezidenty dál od center a pryč z měst, což má negativní dopad i na místní maloobchodníky, kteří již nemají komunitu, které by poskytovali své služby.

Barcelona, Paříž, Dublin

Místostarostka Barcelony Janet Sanz doufá, že třetina až polovina bytů licencovaných pro Airbnb se přemění na běžné nemovitosti pro pronájem během následujících tří let. Podobné závěry jsou slyšet i z Paříže a Dublinu.

Barcelona je dlouhodobým oponentem masivní expanze Airbnb. Před začátkem covidové pandemie bylo ve městě okolo 9 600 licencovaných dovolenkových bytů a nejméně stejný počet bez licence, přispívajících k explozi turismu od vstupu Airbnb na místní trh v roce 2009. Airbnb je také označováno jako příčina rostoucích cen nájmů. Díky značným restrikcím cestování, způsobeným pandemií, mnoho majitelů, kteří dříve pronajímali své prostory exkluzivně turistům, se muselo přeorientovat k tradičnímu dlouhodobému pronájmu před očekávaným návratem turismu s ustupující pandemií. Jejich počet ale nenaznačuje rozsáhlejší změnu a spíše se očekává „návrat k normálu“.

Podobný příběh vidíme i v Dublinu, kde existovalo okolo 9 400 Airbnb bytů, ze kterých se asi 170 z nich navrátilo do běžné nabídky pro dlouhodobé pronájmy, ale tento trend je označován spíše jako nutné přizpůsobení krizi cestovního ruchu.

Nicméně pro mnoho rezidentů, kteří mysleli, že je jejich město nenávratně ztraceno ve prospěch masivního turismu, existuje naděje. Jak se politici shodují, „máme zde příležitost přehodnotit naše město. Obchod se musí přizpůsobit a začít nabízet, co místní obyvatelé chtějí. Kultura zaměřená exkluzivně na turisty nebude dlouhodobě fungovat“.[1]

K dosažení této vize je ale třeba nějaká forma regulace. Členové Parlamentu v Británii volají po tom, aby měli místní úřady pravomoce více regulovat Airbnb a podobné poskytovatele krátkodobého ubytování. To by mělo pomoci, dle jejich slov, uvolnit enormní tlak na dostupnost místního ubytování. Organizace sdružující místní pronajímatele varují, že finančně výhodnější poskytování krátkodobého ubytování značně omezuje možnosti stabilního, dlouhodobého pronájmu.

Jednou z iniciativ regulace je zavést roční 90denní strop pro krátkodobý pronájem. Airbnb tvrdí, že drtivá většina nemovitostí na jejich platformě je pronajímaná méně než 90 dnů v roce. Ve Skotsku byla například zavedena povinnost takové nemovitosti licencovat, aby vyhovovali standardním hygienickým a bezpečnostním požadavkům. Diskutuje se i o dani pro uživatele krátkodobých ubytování.[2]

Londýn

Londýn je jedním z nejzasaženějších měst právě extrémním nárůstem nemovitostí sloužících pouze pro účely krátkodobého ubytování. Průzkum londýnské radnice tvrdí, že až jeden z 50 všech domů je využíván pro Airbnb a ostatní podobné platformy. V době, kdy téměř jeden z 50 Londýňanů je bez domova, což je nejvíce od roku 2010, je toto zjištění alarmující. Rozšiřování krátkodobého ubytování také přímo přispívá k narušování klidu, k vandalství a kriminalitě.

Městská rada Westminsteru např. popisuje nedávný incident, kdy byl panský dům v Knightsbridge využíván jako nevěstinec. Dalším příkladem je samotný Hyde Park, kde je více než 100 z 530 bytů používáno pro krátkodobé ubytování. Rada Londýna požaduje v návaznosti na tyto problémy po vládě přísnější regulaci a zavedení nezbytných opatření i povinnou registraci pro „hostitele“ poskytující ubytování. Dále by chtěla i pravomoci, aby mohla řádně jednat s nezodpovědnými a problematickými majiteli.

Současná regulace v Británii požaduje stavební povolení pro objekty poskytující krátkodobé ubytování více než 90 dnů v roce. Podle mluvčí místních rad je toto ale téměř nemožné řádně kontrolovat a trestním řízením porušování tohoto nařízení končí jen minimum případů. Několik členů Parlamentu prosazuje veřejný registr všech hostitelů, který by měl podporovat větší míru zodpovědnosti. Airbnb tento plán podporuje a veřejně prohlašuje, že chce být s městy partner přispívající ke vzájemnému prospěchu.[3]

Studie

„Overturismus“, rostoucí nájmy a nedostatek bytů a nemovitostí jsou zřejmé problémy, ke kterým obrovská popularita Airbnb a jiných takových platforem výrazně přispěla. Studie zveřejněná v Harvard Business Review[4] toto dokazuje. Iniciativa výše zmíněné problémy řešit přísnější regulací sahá od Evropy až po Kanadu a Havajské ostrovy. Analýza provedená Institutem pro ekonomickou politiku zjistila, že místním komunitám poskytujícím nemovitosti pro Airbnb se tato služba ani nevyplatí. Negativní dopady, jako jsou rostoucí ceny bytů a nedostatečná dostupnost nemovitostí pro bydlení, vysoce pravděpodobně převyšují benefity, které poskytování krátkodobého ubytování přináší.[5]

Bylo by ale přehnané tvrdit, že Airbnb stojí za těmito problémy samo. Dle Makaranda Modyho, univerzitního profesora na Bostonské universitě, byl overturismus problémem ještě před příchodem této platformy.[6]

Turismus do roku 2019 rostl rychleji než globální ekonomický růst, a to devět let po sobě. Dle Rady pro světové cestování a turismus tomuto napomohl globální růst střední třídy. Airbnb této rychle rostoucí třídě poskytl dostupné ubytování.

Deníku New York Times se podařilo k tomuto tématu udělat rozhovor přímo se zakladatelem a výkonným ředitelem Airbnb Brianem Cheskym. Přestože světová pandemie se ukázala jako zásadní narušitel turismu, Chesky věří, že cestování tím bylo změněno a rozloženo do více míst, než jsou jen populární dovolenkové destinace. Jeho vize je pomoct rozmělnit cestovatele do co nejvíce komunit, než je koncentrace na jakémkoliv jednom místě.

„Moje domněnka je, že svět se nevrátí lusknutím prstu do podoby, v jaké byl. Myslím si, že cestování už nikdy nebude vypadat tak, jako vypadalo. Svět se nemůže tak dramaticky změnit, aniž by se změnila jedna z nejzasaženějších oblastí,“ řekl Chesky.[7]

Komunity mají v plánu se o toto postarat. Dlouhodobým cílem je ale zajistit dodržování nových pravidel pro poskytovatele krátkodobých ubytování. Airbnb je pod kritikou ohledně svého laxního přístupu vůči ilegálním hostitelům a nabídkám na své platformě. Jako reakci Airbnb nedávno zavedlo takzvaný City Portál, který vládám umožní snadněji identifikovat nabídky, které nesplňují místní zákony a nařízení. Před jeho oficiálním spuštěním byl testován v San Franciscu, kde místní úřad pro krátkodobé pronájmy hlásá na nový portál pozitivní ohlasy.[8]

Zdroje:

https://www.theguardian.com/technology/2020/may/09/airbnb-slump-europe-cities-residents-barcelona-dublin?CMP=Share_iOSApp_Other

https://www.theguardian.com/technology/2020/feb/21/airbnb-call-english-councils-powers-regulate-caroline-lucas?CMP=Share_iOSApp_Other

https://www.theguardian.com/uk-news/2020/jan/21/homelessness-one-in-50-homes-london-short-term-let?CMP=Share_iOSApp_Other

https://hbr.org/2019/04/research-when-airbnb-listings-in-a-city-increase-so-do-rent-prices

https://files.epi.org/pdf/157766.pdf

https://wttc.org/Research/Economic-Impact

https://www.airbnb.cz/cityportal?_set_bev_on_new_domain=1632052948_N2NkYzYwZDQ2MGFj


[1] https://www.theguardian.com/technology/2020/may/09/airbnb-slump-europe-cities-residents-barcelona-dublin?CMP=Share_iOSApp_Other

[2] https://www.theguardian.com/technology/2020/feb/21/airbnb-call-english-councils-powers-regulate-caroline-lucas?CMP=Share_iOSApp_Other

[3] https://www.theguardian.com/uk-news/2020/jan/21/homelessness-one-in-50-homes-london-short-term-let?CMP=Share_iOSApp_Other

[4] https://hbr.org/2019/04/research-when-airbnb-listings-in-a-city-increase-so-do-rent-prices

[5] https://files.epi.org/pdf/157766.pdf

[6] https://www.nytimes.com/2020/09/24/travel/airbnb-pandemic.html?referringSource=articles

[7] https://www.nytimes.com/2020/09/24/travel/airbnb-pandemic.html?referringSource=articles

[8] https://www.nytimes.com/2020/09/24/travel/airbnb-pandemic.html?referringSource=articles