Kostelem Panny Marie Vítězné u Pražského Jezulátka na Malé Straně proudí přes den obvykle davy. Pokud tedy neřádí koronavirus. Mnozí turisté a poutníci netuší, že vedle chrámových vrat se malými dveřmi vstupuje do kláštera bosých karmelitánů. Zde žije v šestičlenné komunitě i rektor kostela, čtyřicátník P. Pavel Pola.

Dlouho jsem vlastně nevěděl, co chci v životě dělat. Lákala mě medicína a pomáhat lidem léčit jejich bolesti. Chtěl jsem být zubařem. Navíc oba moji dědečkové byli lékaři. Přání pomáhat lidem mi zůstalo, ale změnilo se zaměření a s ním i oděv. Ve třeťáku jsem z medicíny odešel a začal studovat teologii na pražské Katolické teologické fakultě. V té době jsem také zavítal do karmelitánského kláštera ve Slaném, kde mě životní styl bratří natolik zaujal, že jsem si řekl: To je ono, právě tohle hledám!”, přiznává Pavel Pola.

Ale zpět k vyhlášenému poutnímu místu. Kostel Panny Marie Vítězné je především velmi krásný, svou architekturou a nenapodobitelným geniem loci. Jedinečný stavební sloh – mimořádně zachovalé rané baroko –  k tomu světoznámá soška Jezulátka – malého Ježíše. V kostele také před časem instaloval liturgické předměty současný světově známý sochař Otmar Oliva. Místo však také významným způsobem tvoří lidé, kteří sem přicházejí.

Na webu komunity bratří jsou v nabídce akční programy pro děti s prvky zážitkové pedagogiky. To také nebývá v kostelech zrovna obvyklé. „Programy pro školáky připravujeme už tři roky. Školy měly zájem přijít na prohlídku, hlavně před Vánocemi nebo koncem školního roku, a tak jsme to pojali aktivně a vytvořili zážitkový program. Začali jsme čtvrtou a pátou třídou, program je na celé dopoledne a za tu dobu si děti projdou prostory kláštera, věži, krypty či sakristie. Není to ale jen klasická prohlídka, děti mají možnost něco prožít, seznámit se s místem, křesťanstvím a také si popovídat s mnichem. Mohou se ho zeptat, na co chtějí, což je pro mnohé velký zážitek. Časem jsme program rozšířili pro mladší i starší děti,“ doplňuje Pavel Pola.

Vzhledem k epidemiologickým opatřením zkoušíme lidem nabídnout variantu individuální návštěvy kostela nebo osobního zastavení. V kostele každoročně stavíme betlém. Letos je v trochu redukované podobě – i vzhledem k situaci, která panuje, nechceme dělat nějaké velkolepé oslavy, ale spíš decentnější připomínku toho podstatného,“ uzavírá naše povídání rektor Pola, které by zároveň mohlo být pozvánkou k návštěvě místa s neopakovatelnou atmosférou.

O Vánocích bude sloužena mše svatá pro omezený počet osob po přihlášení.