Děti ze Základní školy náměstí Curieových a jejich rodiče se v žádném případě nemusejí obávat výskytu azbestových vláken. Potvrdily to výsledky podrobného kontrolního měření přední české odbornice Zoji Guschlové. Byly tak vyvráceny nezodpovědné poplašné zprávy šířené spolkem Občané Prahy 1, podle kterých je během rekonstrukce bývalého hotelu InterContinental do ovzduší uvolňován azbest. Tyto výroky velmi zneklidnily rodiče žáků.

„Jako táta dcery, která navštěvuje ZŠ nám. Curieových, jsem velmi rád, že se potvrdilo, že naše škola zcela splňuje všechny parametry stanovené vyhláškou č. 6/2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, a že výsledek kontrolních měření nezaznamenal jakýkoliv výskyt azbestových vláken. Měření vyvrátila nezodpovědné výroky aktivistů,“ uvedl starosta Prahy 1 Petr Hejma. 

Ing. Zoju Guschlovou, PhD., soudní znalkyni se specializací na azbest, přitom oslovili sami aktivisté. Nulové hodnoty koncentrace azbestových vláken ve vzduchu, které zjistila, potvrdily už opakovaná měření od certifikované laboratoře AQUATEST, provedená 28. dubna, 19. a 26. května 2021. Ty navíc potvrdila i Hygienická stanice hl. m. Prahy.

Petr Hejma zdůraznil, že rekonstrukce hotelu InterContinental je pod průběžnou kontrolou Prahy 1, jejího stavebního úřadu, Hygienické stanice hl. m. Prahy a dalších příslušných orgánů.