Hygienická stanice hlavního města Prahy jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, vydává prostřednictvím svých internetových stránek souhrnnou informaci k aktuálně probíhajícím pracím s azbestem na objektu bývalého hotelu InterContinental v Pařížské ulici na Praze 1. 

Za účelem ověření dodržování technických, technologických a  pracovních postupů  i opatření uvedených v hlášení provedla HSHMP kontrolu provádění prací s azbestem na objektu Intercontinental přímo na místě dne 27. 4. 2021. V době kontroly probíhaly enkapsulace parapetních obvodových panelů, které tvoří dvě azbestocementové desky s vnitřní izolací uprostřed, uložených v pevném ocelovém rámu. Proces enkapsulace v praxi znamená  postřik fixačním prostředkem, který hloubkově stmelí jednotlivá vlákna azbestu a zabraňuje jejich uvolnění do ovzduší. K vlastní enkapsulaci docházelo bez jakéhokoliv zasahování do azbestocementových desek. Kontrola HSHMP v daný den na místě dále sledovala rovnoměrné uložení panelů do transportního kotevního systému, samotný transport pomocí stavebního vrátku a uložení do kontejneru vyloženého tlustostěnnou plachtou – kontejner i obaly měly řádné označení.  Po naložení kontejneru byl materiál zabalen a označen jako nebezpečný odpad. 

Ani během kontroly provedené dne 28. 5. 2021 nebylo zjištěno při odstraňování panelů jakékoliv porušení azbestocementových desek. Kontrolou nebyly zjištěny závady v technologickém postupu demontáže. 

Více informací naleznete ZDE
Zdroj: www.hygpraha.cz