Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) letos udělí již 27. Cenu Olgy Havlové a popáté i Cenu veřejnosti, která vzejde z online hlasování. Ocenění je určeno osobnosti, která navzdory svému zdravotnímu znevýhodnění pomáhá ostatním. Slavnostní předání cen se uskuteční 14. června v Praze, a to v souladu se všemi hygienickými opatřeními, která platí v době epidemie koronaviru. Kandidáty, kterým lze již nyní poslat hlas, jsou zveřejněni na stránkách www.cenaolgyhavlove.cz.

Letos může veřejnost posílat své hlasy skrze webové stránky od 1. do 24. května 2021. Ocenění získá osobnost s největším počtem hlasů na slavnostním udílení ocenění 14. června v Praze. „Porota Ceny Olgy Havlové vybrala do užší nominace na Cenu veřejnosti šest kandidátů. Jsou jimi: Linda Albrechtová, David Lukeš, Kateřina Křápová, Zuzana Nemčíková, Monika Křístková a Břetislav Košťál. Dále porota ze všech došlých nominací vybere letošního nositele Ceny Olgy Havlové,“ uvádí ředitelka VDV Monika Granja.

Kandidáti na Cenu veřejnosti v rámci Ceny Olgy Havlové:


Linda Albrechtová z Plzně
konzultantka v organizaci Tyfloservis, o. p. s. 

I přes svůj zrakový handicap se angažuje v pomoci druhým se stejným nebo podobným znevýhodněním, jako má sama. Vedle svého zaměstnání provozuje blog „Blindička aneb Život prakticky nevidomé ženy“, podílí se tak na osvětě mezi lidmi se zrakovým postižením a přiblížení života a potřeb nevidomých a slabozrakých široké veřejnosti. Pravidelně přednáší studentům lékařské fakulty a pracuje při Západočeské univerzitě v Informačním a poradenském centru jako poradce pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. V minulosti spolupracovala s výzkumným centrem na univerzitě při testování speciálních brýlí pro nevidomé v rámci projektu Stimulátor pro nevidomé.  

David Lukeš z Prahy
ředitel Centra Paraple 

Po úrazu páteře před 20 lety je kvadruplegik. Ještě před úrazem studoval dvě vysoké školy, nakonec se rozhodl pro práva a diplomovou práci psal na téma pracovní právo a lidé s postižením. Jako vystudovaný právník pomáhal v Centru paraple v oblasti legislativy a před pěti lety se stal ředitelem této organizace, která pomáhá lidem po poranění míchy. Vedle řízení organizace se věnuje také počítačové grafice, redaktorské práci magazínu Centra Paraple a ragby na vozíku. Velkým tématem jsou pro něj rodiče samoživitelé nebo děti s postižením. 

Kateřina Křápová z Prahy
fyzioterapeutka v Dětském centru Paprsek 

Od narození se potýká s následky dětské mozkové obrny a žije s praktickou hluchotou, i přesto ale miluje hudbu. Už během studií na vysoké škole založila hudební kroužek, kde vyučovala základům hry na klavír. Přesvědčila veřejnost, že i lidé s těžkým postižením sluchu mohou hrát na hudební nástroj. Vedle zaměstnání fyzioterapeutky po léta vede oddíl sportovců s mentálním a kombinovaným postižením (SK Paprsek). S mladými sportovci se řadu let účastní soutěží Českého hnutí Speciálních olympiád, na národní i mezinárodní úrovni. Pod jejím vedením dosáhli sportovci se závažnými postiženími významných mezinárodních úspěchů. V mnoha dětech a mladých sportovcích s postižením vzbudila důvěru ve vlastní schopnosti a zdravou ctižádost, s níž překonávají svá omezení.  

Zuzana Nemčíková z Prahy
psycholožka v organizaci Revenium, z. s. 

Ve svém životě řeší již mnohokrát opakovanou onkologickou diagnózu. Přesto druhé směruje a motivuje ke zvládání těžkých životních situací, včetně těch nejsložitějších, ať již ve své psychologické poradně v rámci Revenia, přednášením pro veřejnost a pacientské organizace Aliance žen s rakovinou prsu nebo psaním. Loni vydala knihu ABCDa zvládání rakoviny, opakovaných recidiv a metastáz. Od roku 2018 je členkou České onkologické společnosti – psychoonkologické sekce a jejími častými klientkami jsou onkologické pacientky, kterým pomáhá znovu nalézt pracovní kompetence.  

Monika Křístková z Frýdku-Místku
účetní a dobrovolnice v canisterapeutické organizaci Podané ruce, z. s.  

Její krédo je „Nesedím a nekoukám z okna.“ Narodila se s progresivní svalovou dystrofií a od střední školy je na vozíku. Je jednou ze zakládajících členek canisterapeutické organizace Podané ruce a už 21 let jí zpracovává kompletní ekonomickou a účetní agendu. Jako nadšená dobrovolnice a milovnice zvířat se aktivně podílí na rozvoji a propagaci canisterapie. Kvůli svému onemocnění ví nejlépe, co člověku s handicapem běžný život alespoň trochu usnadní. Iniciovala tak vznik spolku pro Osobní asistenci (pomoc člověka člověku), který funguje už 20 let. 

Břetislav Košťál z Prahy
manažer Studia 27 v organizaci Fokus Praha

Pan Břetislav žije s duševním onemocněním už mnoho let, ale naučil se ho přijímat a začal o něm mluvit. Svůj příběh vyprávěl už v osvětovém programu pro středoškoláky Blázníš? No a! V roce 2014 pak stál u zrodu Studia 27. Jako žurnalista a lektor spolu s dalšími pořádá besedy s hosty o duševním zdraví. Snaží se inspirovat, pomáhat měnit životy lidí a neváhá přitom jít se svou vlastní kůží na trh. Nebojí se mluvit o stigmatech a předsudcích, které jsou s duševním onemocněním často spojené.  

O Ceně Olgy Havlové:

Cenu Olgy Havlové vyhlásila paní Olga v roce 1995 s cílem ocenit lidi se zdravotním postižením, kteří i přes svůj handicap dokážou velké věci, a jsou tak inspirací k překonávání překážek i zdravým lidem. Loni si ocenění odnesla Martina Půtová, spoluzakladatelka projektu Burn Fighters, který pomáhá lidem s popáleninami.

Hlavním mediálním partnerem Ceny Olgy Havlové 2021 je Radiožurnál. Dalšími partnery jsou: Minet Elektro, spol. s. r. o., Subterra, a. s., Volvo Car CZ a Auto Průhonice, Mountfield, a. s., Rückl Crystal, a. s., Deník N a Radio 1.


Další informace o Ceně Olgy Havlové a jejích laureátech naleznete zde.

W: www.vdv.cz; www.cenaolgyhavlove.cz