V Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze ve spolupráci se sdružením Caballinus Hipoterapie vznikl unikátní projekt, kterým je dotyková hipoterapie. Jedná se o fyzioterapeutickou metodu, která využívá jako pomůcku speciálně připraveného koně, konkrétně pohybu jeho hřbetu v kroku. Dotyková hipoterapie pak pomáhá nemocným především po psychické stránce.

V Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze je tato terapie dopřávána především pacientům na oddělení paliativní péče a na oddělení ošetřovatelské péče. Vzhledem k délce hospitalizace na obou odděleních se nemocnice snaží pacientům zpříjemnit pobyt mimo jiné právě dotykovou hipoterapií.

Prosím, pomozte i vy a přispějte do veřejné sbírky na dotykovou hipoterapii pro pacienty Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. Pokladnička je umístěna přímo v naší galerii.

Děkujeme.