Sbor dobrovolných hasičů Praha 1 si Vás dovoluje pozvat na Hasičský bál v Malostranské besedě.

Letošní ročník se bude konat v pátek 26. března 2022 od 19:00 hodin. K poslechu a tanci Vám zahraje Bonus orchestr. Cena vstupenky je 150 Kč a každá bude slosovaná v tombole. Vstupenky zakoupíte na tel. 602 379 860.