Až do 17. března mohou fyzické i právnické osoby předkládat žádosti o podporu svých projektů z grantů Prahy 1 pro životní prostředí. Radnice první městské části na ně oproti minulým letům navýšila celkovou částku o půl milionu, a to na 750 tisíc korun. Nově je možné také žádat o podporu zelených vnitrobloků či komunitního pěstování.

„Dotační program má čtyři hlavní témata: Ekologickou výchovu a osvětu, Péči o opuštěná i volně žijící zvířata, včetně podpory chovu včel, Výsadbu zeleně, ozelenění fasád, zakládání komunitních zahrad ve dvorech a vnitroblocích v naší městské části a Zlepšení vzhledu městské části, konkrétně zkrášlení oken a fasád orientovaných do ulic umístěním truhlíků s květinami,“ popsala místostarostka Prahy 1 pro životní prostředí Kateřina Klasnová.

Na ekologickou výchovu a osvětu se počítá se 100 tisíci korunami, 50 tisíc korun půjde na ochranu zvířat a chov včel a 600 tisíc korun na péči o vzhled naší městské části a veřejnou zeleň, kde nově přibyl program ozelenění vnitrobloků a podpory komunitního pěstování.

O dotace se mohou ucházet fyzické i právnické osoby. K žádosti o příspěvek na ozelenění dvorků a vnitrobloků a zakládání komunitních zahrad je třeba přiložit jednoduchou studii, fotografii či nákres a položkový rozpočet. Zájemci o příspěvek na květiny v uličním parteru musí v žádosti uvést poschodí a počet oken, která budou truhlíky s květinami ozdobena. Preferována bude výzdoba celých domů. Projekty musí být realizovány v roce 2023, u květinové výzdoby na jaře / na podzim 2023.

Formuláře a podrobné údaje jsou k dispozici například v informačním centru městské části Praha 1 ve Vodičkově 18 anebo na webu Prahy 1: https://www.praha1.cz/cistota-a-zivotni-prostredi/granty/.

Žádosti musí být doručeny v zalepené obálce označené úplným jménem a adresou žadatele a opatřené nápisem „Neotvírat – dotace v oblasti životního prostředí“ na podatelnu Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1.

Lhůta pro podávání nabídek je do 17. března 2023. Případné dotazy zodpoví Daniela Hrubešová, tel. 221 097 313, e-mail: daniela.hrubesova@praha1.cz.